کارشناسی خودرو پورشه ماکان مدل 2017 تا 2018 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پورشه ماکان ، کارشناس پورشه ماکان ، کارشناسی پورشه ماکان در محل ، تشخيص رنگ پورشه ماکان

کارشناسی خودرو پورشه ماکان مدل 2017 تا 2018 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو