کارشناسی خودرو پورشه 911 مدل 2008 تا 2011 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پورشه 911 کررا 4 ، کارشناس پورشه 911 کررا 4 ، کارشناسی پورشه 911 کررا 4 در محل ، تشخيص رنگ پورشه 911 کررا 4

کارشناسی خودرو پورشه 911 مدل 2008 تا 2011 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

2,000,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو