کارشناسی خودرو کیا سراتو مدل 2014 تا 2016 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو کیا سراتو ، کارشناس کیا سراتو، کارشناسی کیا سراتو در محل ، تشخيص رنگ کیا سراتو

کارشناسی خودرو کیا سراتو مدل 2014 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو