کارشناسی خودرو کیا کارنز مدل 2015 تا 2016 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو کیا کارنز ، کارشناس کیا کارنز ، کارشناسی کیا کارنز در محل ، تشخيص رنگ کیا کارنز

کارشناسی خودرو کیا کارنز مدل 2015 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو