کارشناسی خودرو ام وی ام X33 مدل 1393 تا 1395 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی X33 ، کارشناس ام وی ام X33 ، کارشناسی ام وی ام X33 در محل ، تشخيص رنگ ام وی ام X33

کارشناسی خودرو ام وی ام X33 مدل 1393 تا 1395 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو