کارشناسی خودرو ام جی 6 مدل 2015 تا 2016 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسي خودرو ام جی 6 ، کارشناس ام جی 6 ، کارشناس ام جی 6 در محل ، تشخيص رنگ ام جی 6 در محل ، تشخيص چشمی رنگ ام جی 6

کارشناسی خودرو ام جی 6 مدل 2015 تا 2016 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

600,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو