کارشناسی خودرو اپل کورسا مدل 2013 تا 2014 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسي خودرو اپل کورسا ، کارشناس اپل کورسا ، کارشناسی اپل کورسا در محل ، تشخيص رنگ اپل کورسا

کارشناسی خودرو اپل کورسا مدل 2013 تا 2014 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

650,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو