کارشناسی خودرو BMW | کارشناسی خودرو | کارشناسی خودرو در محل

کارشناسی خودرو BMW

ویژه
  • کارکرد 51000
  • بدنه دارای آبرنگ پاشی لبه گلگیرهای عقب
  • دارای لیسه گیری می باشد
  • فنی و آپشن سالم