قوانین و مقررات الوکارشناس ، تعهد الو کارشناس

قوانین و مقررات

کارشناسی خودرو حرفه کاملا تخصصی ، پیچیده و حساسی است که فقط باید توسط افراد واجد شرایط انجام شود زیرا در ایران، خودرو وسیله ای قیمتی و گاها سرمایه ای محصوب می شود پس بابت ایرادات فرسودگی ، فنی و بدنه افت قیمت هایی بعضا سنگین لحاظ می گردد از آنجا که خودرو از قطعات خیلی زیادی تشکیل شده طبیعتا ایراداتی که شامل افت قیمت یا هزینه تعمیرات می شوند نیز زیاد است. خرید و فروش خودرو به یک بررسی ریز بینانه توسط یک کارشناس حرفه ای و کاربلد خودرو دارد با این حال ممکن است ایراداتی در زمان اختصاص یافته به کارشناسی خودرو از دید کارشناس پنهان بماند بلکه این ایرادات نیازمند شرایطی خاص جهت اشکار شدن هستند به همین دلیل شرکت کارشناسی خودرو بابت ضمانتی که می کند قوانین و مقرراتی دارد که به صورت ذیل شرح داده شده است. قوانین و مقررات ، تعهد الوکارشناس

وظیفه متقاضی کارشناسی خودرو

ایجاد شرایط مطلوب جهت کارشناسی خودرو به عهده متقاضیان محترم الوکارشناس است و کارشناس خودرو وظیفه ای در قبال تمیز کردن یا جابجایی خودرو ندارد، با توجه به این که کارشناسی خودرو در محل شما صورت می گیرد نیاز است شما شرایطی را برای تشخیص دقیق ایرادات قبل از هماهنگ کردن قرار کارشناسی فراهم کنید زیرا مدت زمانی که شرکت و کارشناس خودرو قبل از رسیدن به محل بازدید خودرو ، برای انجام مراحل کارشناسی محاسبه می کنند بین 30 تا 40 دقیقه است و قرارهای دیگر نیز به همین ترتیب پی در پی هماهنگ می شوند ، نباید در این مدت محدود با نظافت و جابجایی خودرو باعث اطلاف زمان اختصاص یافته به کارشناسی و باعث عجله کارشناس شوید، پس متوجه شدیم که ایجاد شرایط مطلوب جهت کارشناسی خودرو به عهده مشتریان محترم الوکارشناس قبل از شروع مراحل کارشناسی است. قوانین و مقررات

قوانین و مقررات الوکارشناس ، تعهد الوکارشناس

شرایط کارشناسی خودرو

کارشناسی خودرو با بدنه کثیف، زیر نور مستقیم آفتاب، بارش باران، برف، سرمای شدید و محدودیت مکانی، احتمال خطا را بیشتر می کند پس نیاز است قبل از هماهنگ کردن قرار کارشناسی، از وضعیت تمیزی بدنه و خالی بودن محیط دور خودرو تا یک متر اطمینان حاصل فرمایید. دیر رسیدن خریدار یا فروشنده باعث اتلاف زمان اختصاص یافته به متقاضی می شود. قوانین و مقررات

عدم مداخله در حین انجام کارشناسی خودرو

کارشناس خودرو در هنگام انجام کارشناسی بالای 200 نقطه از خودرو را تست و بررسی می کند و این امر به تمرکز بالایی نیاز دارد، بهتر است هر دو طرف معامله و همراهان در حین انجام کارشناسی از کارشناس خودرو فاصله بگیرند. زیرا با طرح سوالات یا مشاوره حین کارشناسی باعث حواس پرتی کارشناس می شوند پس بهتر است مشاوره را به قبل یا بعد از انجام پروسه کارشناسی خودرو موکول کنید. با این حال ممکن است کارشناس خودرو حتی با دقت خیلی زیادی که دارد بصورت نا خواسته، غیر عمدی و کاملا اتفاقی، تحت عوامل مختلف ذکر شده دچار خطا شود، در این صورت بعد از اثبات اشتباه از سوی کارشناس، الوکارشناس تنها 20 درصد از ضرر و زیان را عهده دار می شود. قوانین و مقررات

قوانین و مقررات الوکارشناس ، تعهد الو کارشناس
موارد فاقد ضمانت الوکارشناس

1_ مواردی که رنگ شدگی محصوب نمی شود

2_ مواردی که شامل افت قیمت خودرو نمی شود

3_ مواردی که بصورت کلی فاقد ضمانت الوکارشناس هستند و مجموعه مسئولیتی در قبال آن ندارد

مهمترین آن ها عبارتند از: قوانین و مقررات

قوانین و مقررات الوکارشناس ، تعهد الو کارشناس
پرداخت ها و تخفیفات

شما می توانید پرداخت هزینه کارشناسی را بلا فاصله بعد از اتمام کارشناسی از طریق کارت به کارت با موبایل ، نقدی و در نهایت با دستگاه پوز انجام دهید. از تقاضای شما جهت پرداخت هزینه کارشناسی بصورت نسیه معذوریم. به هیچ عنوان درخواست نسیه یا تخفیف ندهید ، در صورت اصرار زیاد شما جهت پرداخت نسیه ، تخفیف و در نهایت بد حسابی شرکت با شما قطع همکاری می کند پس هزینه کارشناسی را کامل پرداخت کنید در غیر این صورت کارشناس موظف به پرداخت کسری هزینه کارشناسی است. قوانین و مقررات