کارشناسی خودرو بسترن B30 مدل 1396 تا 1399 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو بسترن B30 ، کارشناس بسترن B30 ، کارشناسی بسترن B30 در محل ، تشخيص رنگ بسترن B30

کارشناسی خودرو بسترن B30 مدل 1396 تا 1399 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو