کارشناسی خودرو بنز A180 مدل 2004 تا 2012 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو بنز A180 ، کارشناس بنز A180 ، کارشناسی بنز A180 در محل ، تشخيص رنگ بنز A180

کارشناسی خودرو بنز A180 مدل 2004 تا 2012 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو