کارشناسی خودرو سانگ یانگ رکستون مونتاژ مدل 1399 تا 1400 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو سانگ یانگ رکستون مونتاژ ، کارشناس سانگ یانگ رکستون مونتاژ ، کارشناسی سانگ یانگ رکستون مونتاژ ، کارشناسی سانگ یانگ رکستون مونتاژ در محل ، تشخيص رنگ سانگ یانگ رکستون مونتاژ

کارشناسی خودرو سانگ یانگ رکستون مونتاژ مدل 1399 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو