کارشناسی خودرو سانگ یانگ رکستون مونتاژ مدل 1399 تا 1400 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو سانگ یانگ رکستون ، کارشناس سانگ یانگ رکستون ، کارشناسی سانگ یانگ رکستون در محل ، تشخيص رنگ سانگ یانگ رکستون

کارشناسی خودرو سانگ یانگ رکستون مونتاژ مدل 1399 تا 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

1,500,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو