کارشناسی خودرو لوکسژن U6 مدل 1400 در شرکت کارشناس خودرو الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناسی خودرو لوکسژن U6 ، کارشناس لوکسژن U6 ، کارشناسی لوکسژن U6 در محل ، تشخيص رنگ لوکسژن U6

کارشناسی خودرو لوکسژن U6 مدل 1400 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

750,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو