کارشناسی خودرو پورشه 911 مدل 2012 تا 2013 در شرکت الوکارشناس
الوکارشناس شرکت کارشناس خودرو پورشه 911 کررا S ، کارشناس پورشه 911 کررا S ، کارشناسی پورشه 911 کررا S در محل ، تشخيص رنگ پورشه 911 کررا S

کارشناسی خودرو پورشه 911 مدل 2012 تا 2013 ، کارشناسی خودرو ، مشخصات فنی ، نقد و بررسی

2,000,000 تومان
مشخصات خودرو
مشخصات بدنه خودرو
مشخصات فنی خودرو
مشخصات گیربکس خودرو
سیستم سوخت خودرو
سیستم فرمان و تعلیق خودرو
سیستم ترمز و پایداری خودرو
تجهیزات و آپشن های خودرو