کارشناسی خودرو BMW 630 | کارشناسی خودرو | کارشناسی خودرو در محل

کارشناسی خودرو BMW 630

ویژه
  • ادعای فروشنده مبنی بر سلامت کامل بدنه و کارکرد 80 هزار کیلومتر میباشد.
  • بعداز انجام کارشناسی مشخص شد کیلومتر غیرواقعی
  • کاپوت رنگ شدگی دارد.
  • خودروی فوق با افت قیمت مواجه شد و معامله انجام گردید.