ارایش خطی موتور یا ارایش I شکل چیست؟ کارشناسی خودرو الوکارشناس
مارس 26, 2019
ارسال شده توسط: نادیا افشار

آرایش خطی موتور چیست

نحوه قرارگیری سیلندر ها در بلوک مانند حرف I در زبان انگلیسی می باشد به همین دلیل آرایش و چیدمان سیلندر خطی را با این حرف مشخص می کنند. به این ترتیب است که، تمام سیلندر ها در یک بلوک، دقیقا در یک راستا بصورت مستقیم پست سر یکدیگر قرار می گیرند، به این نوع از چیدمان سیلندر ها، آرایش خطی گفته می شود و تمامی موتور های 4 سیلندر دنیا یا بهتره بگوییم بیشتر آنها به این ترتیب قرار می گیرند. ( کارشناسی خودرو ) این آرایش اولین آرایش مورد استفاده در دنیای خودرو بوده است. ارایش I شکل ارایش خطی تخت و موتور I شکل آرایش موتور های خطی از دو نوع خطی تخت و خطی با زاویه هستند.

 موتور خطی تخت

موتور های تخت بیشتر به صورت قدرتی بوده و موتور سرعتی نیستند، به همین منظور در تمام خودرو های دیزلی سنگین، سعی بر این داشته که از این موتور استفاده نمایند، زیرا گشتاوری که در این موتور ها برای سیستم های دیزلی یافت می شود برای موتور های دیگر کمتر وجود داشته، البته خودرو سازانی چون اسکانیا و مرسدس از نحوه چیدمان دیگری نیز استفاده می نمایند.

موتور خطی با زاویه

در این موتور ها زاویه قرارگیری سیلندر ها نسبت به قائم، بین 15 تا 60 درجه بوده، و دلیل این کار استفاده از قابلیت موتور های مورب یا خورجینی بوده، موتور های خورجینی دارای دورگیری بسیار بالایی هستند و به همین دلیل از این سیستم طراحی، استفاده شده است تا این موتور ها در عین کوچکی و کم حجمی، بتوانند قابلیت دور گیری سریع و نیز گشتاور سرعتی داشته باشند، یعنی شتاب دهی خودرو را در دورهای پایین نیز به راحتی میسر می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید