استاندارد ایمنی IIHS یا موسسه بیمه و ایمنی بزرگراه چیست؟ کارشناسی خودرو الوکارشناس
مارس 25, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

استاندارد ایمنی IIHS چیست

استاندارد ایمنی IIHS چیست مخفف Insurance Institute for Highway Safety به معنی موسسه بیمه و ایمنی بزرگراه می باشد این موسسه در ایالات متحده آمریکا فعالیت دارد. این مرکز تست های خود را در ایالت ویرجینیا انجام می دهد و امتیاز دهی به صورت عدد است. ( کارشناسی خودرو ) یک خودرویی كه عدد بدست آمده آن را در موقعیت چهار ستاره قرار دهد باز هم به مفهوم بالاتر بودن از حداقل استاندارد تدوین شده برای تصادف در آمریكا است ولی درصد صدمه دیدن بین ١٠ الی ٢٠ درصد است. خودرو قرار گرفته شده در كلاس ٣ ستاره دقیقا مطابق استاندارد بوده و آن هایی كه در گروه یک یا دو ستاره قرار می گیرندخودروهایی هستند كه از نظر ایمنی خطرناک محسوب می شوند.

میزان حركت

در این برنامه میزان حركت و سرعت حركت یک سر و سینه و استخوان ران در اثر برخورد انجام می دهند در داخل خود آدمک ها اندازه گیری شده و اعداد بدست آمده در داخل یک معادله ریاضی گذارده می شوند . نتیجه ای كه از محاسبات این معادله بدست می آید نشان دهنده ی ضریب ایمنی خودرو است. به طور مثال اگر عدد بدست آمده طی این فرمول 1000 باشد این بدان مفهوم است كه مسائل ایمنی در آن به مراتب بیش تر از استانداردهایی است كه توسط دولت فدرال آمریكا تدوین شده است و در سهم تصادفات درصد صدمه دیدن سرنشینان فقط 10 درصد است

دیدگاهتان را بنویسید