استاندارد ایمنی NHTSA چیست؟ کارشناسی خودرو الوکارشناس
مارس 25, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

استاندارد ایمنی NHTSA چیست

استاندارد ایمنی NHTSA چیست مخفف National Highway Traffic Safety Administration به معنی سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه های ملی آمریکا می باشد و در ایالات متحده آمریکا فعالیت دارد. ( کارشناسی خودرو ) تست های این مرکز در محل مشخصی انجام نمی شود و مکان تست ها تغییر می کند به همین دلیل مکان مشخصی را نمی توانیم از فعالیت این موسسه نام ببریم در این موسسه امتیاز به صورت توصیفی است و از کلمات: خوب، قابل قبول، نسبتا ضعیف و ضعیف استفاده می شود.

موسسه NHTSA

تست هایی که توسط موسسه NHTSA انجام می شود در محل مشخصی نیست و مکان تست ها تغییر می کند اما موسسه IIHS تمامی تست های خود را در مکانی ثابت در ایالت ویرجینیا انجام می دهد. نحوه امتیازدهی به خودروها توسط این موسسه با سایر موسسات مشابه متفاوت است چرا که در موسسات دیگر امتیاز دهی به صورت عددی است اما در موسسه NHTSA امتیازدهی به صورت توصیفی است و از کلماتی مانند خوب، قابل قبول، نسبتا ضعیف و ضعیف استفاده می شود.

سیستم تعلیق

در این موسسه برخورد از جلو به سه روش مختلف انجام می شود بدین صورت که برخورد از جلو 40 درصد، برخورد از جلو 25 درصد و برخورد کمی از بخش جلو انجام می شود. درصد های اعلام شده به میزانی از خودرو مربوط است که به مانعی صلب برخورد می کند. در این نوع تست ها فشار زیادی به چرخ ها، سیستم تعلیق و پیشرانه خودرو وارد می شود همچنین فشار مضاعفی به پاهای سرنشینان اعمال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید