انژکتوری تزریق چند نقطه ای چیست؟ Multi Point Injection MPI
سپتامبر 18, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

انژکتوری تزریق چند نقطه ای

 به زبان انگلیسی Multi Point Injection که با مخفف MPI نشان می دهند. در این نمونه، روی هر سیلندر به صورت مجزا یک انژکتور قرار می گیرد، تزریق سوخت در منیفولد هوا پشت سوپاپ ورودی هوا رخ می دهد و بنزین با هوای ورودی به سمت سیلندر‌ها به شکل پودر شده مخلوط می‌شود و با باز شدن سوپاپ‌ های هوا، مخلوط سوخت و هوا وارد محفظه احتراق خواهند شد. انژکتوری Multi Point Injection  سوخت

 

 

انژکتوری تزریق مستقیم چیست؟

انژکتوری تزریق تک نقطه ای چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

سوخت

موتور قوانین و مقررات احتراق انژکتوری MPI تزریق چند نقطه ای داخلی بنزینی سرویس و خدمات
درآوردن میل‌لنگ نسبتی تماس با ما که چندان هم دقیق نبود درباره ما با هم ترکیب
به سه چیز نیاز دارد. سوالات متداول هوای ترکیب‌شده با اکسیژن، سوخت پرداخت
و یک جرقه مقایسه خودرو برای هوای ورودی با سوخت ترکیب شده فروشگاه
و پس از آن سبد خرید مخلوط احتراق هوا و سوخت. هوا از مسیر کارشناسی خودرو

هواکش عبور انژکتور MPI سنسور هوا مقدار کارشناس خودرو هوای ورودیرا اندازه می‌گیرد.

تزریق

جریان هوا انژکتوری تزریق چند نقطه ای هوا می‌شود. منیفولد، تشخیص رنگ خودرو هوای
ورودی را به مسیرهایی تقسیم می‌کند که هر یک از آنها به یکی از محفظه‌های احتراق
استوانه‌ای‌شکل موتور تایید سلامت خودرو منتهی می‌شوند. هر یک از محفظه‌های
احتراق تا حد قابل قبولی سوخت در طول این مسیر کارشناسی سیار خودرو سوخت
و هوا درون محفظه احتراق توسط جرقه شمع محترق می‌شود. چیزی که بیشتر افراد
از اصول کارشناس سیار خودرو کارکرد موتور Multi Point Injection می‌توانستند.

بنزین

مخلوط سوخت و انژکتوری MPI تنظیم کنند که کارشناسی خودرو در محل وضعیت موتور از کنترل
خارج نشود اما طراحی منیفولد ورودی حتی بهترین تنظیم ممکن کارشناسی سیار اتومبیل را
، کاربراتورها و سیستم‌های سوخت‌رسانی تشخیص چشمی رنگ خودرو انژکتوری تک‌نقطه‌ای
داخل Multi Point Injection از آن سوخت و هوا را با  می‌کردند. کارشناسی تخصصی خودرو
در این سیستم‌ها تامین می‌شد کارشناسی تضمینی خودرو ومورد نیاز خودرا کارشناسی شبانه خودرو
دریافت می‌کردند. کارشناسی خودرو دست دوم با این‌حال بسته به تایید سلامت خودرو در تهران