انژکتوری تزریق چند نقطه ای چیست؟ Multi Point Injection MPI
سپتامبر 18, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

انژکتوری تزریق چند نقطه ای چیست

انژکتوری تزریق چند نقطه ای چیست به زبان انگلیسی Multi Point Injection که با مخفف MPI نشان می دهند. در این نمونه، روی هر سیلندر به صورت مجزا یک انژکتور قرار می گیرد، تزریق سوخت در منیفولد هوا پشت سوپاپ ورودی هوا رخ می دهد و بنزین با هوای ورودی به سمت سیلندر‌ها به شکل پودر شده مخلوط می‌شود. ( کارشناسی خودرو ) و با باز شدن سوپاپ‌ های هوا مخلوط سوخت و هوا وارد محفظه احتراق خواهند شد.

هوای ترکیب‌شده با اکسیژن

موتور اختراق داخلی بنزینی جدید برای به گردش درآوردن میل‌لنگ به سه چیز نیاز دارد. هوای ترکیب‌شده با اکسیژن، سوخت و یک جرقه برای احتراق هوا و سوخت. هوا از مسیر هواکش عبور می‌کند و در آنجا سنسور هوا مقدار هوای ورودی را اندازه می‌گیرد. جریان هوا پس از آن وارد منیفولد هوا می‌شود. منیفولد، هوای ورودی را به مسیرهایی تقسیم می‌کند که هر یک از آنها به یکی از محفظه‌های احتراق استوانه‌ای‌شکل موتور منتهی می‌شوند. در طول این مسیر هوای ورودی با سوخت ترکیب شده و پس از آن مخلوط سوخت و هوا درون محفظه احتراق توسط جرقه شمع محترق می‌شود. چیزی که بیشتر افراد از اصول کارکرد موتور احتراق داخلی می‌دانند همین است.

دیدگاهتان را بنویسید