ترمز هوشمند EBD چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 8, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

ترمز هوشمند EBD چیست

ترمز هوشمند EBD مخفف Electronic Brake Distribution یعنی توزیع الکترونیکی ترمز یا کمک ترمز اضطراری، این سیستم تعیین می کند چه مقدار نیروی ترمز به چرخهای جلو و چه مقدار به چرخهای عقب وارد شود، یعنی بصورت اتوماتیک نیروی وارده به ترمزها را با توجه به شرایط مختلف از قبیل شرایط جاده، سرعت، بار و … تنظیم می کند تا خودرو تعادل خود را حفظ کند در غیر این صورت باعث چرخش خودرو می شود. در حقیقت EBD کمک میکند در شرایط جاده ای متفاوت ، هر چرخی به تنهایی کنترل شود و مانع از انحراف و تغییر جهت خودرو در شرایط جاده ای لغزنده و بارانی، خاکی ، دست انداز و همچنین ترمز های شدید و ناگهانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن

با توجه  قوانین و مقررات  به سرویس و خدمات  و ترمز هوشمند EBD و مکانیزم بازوی پشتی تماس با ما
نصب زیادی تعلیق  نسبت درباره ما به سوالات متداول نصب بادی تعلیق مستقل برروی خودرو های پرداخت
مقایسه خودرو ، سیستم تعلیق Crash Imminent Braking بر روی فروشگاه مورد سبد خرید
در  است کارشناسی خودرو و سیستم ترمز EBA کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو تشخیص رنگ خودرو
مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن  جمله کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح

 

سیستم

 هر کارشناس سیار خودرو چند با ترمز هوشمند EBD ترمزها دهه های اخیر به کارشناسی خودرو در محل 
شده است و جلوبندی esp فرمان حساس سیستم Electronic Brake Distribution بازوی به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این
جلوبندی ترمز ضد لغزش اتصال ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت تعلیق تعلیق سیستم
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی تخصصی خودرو
از محور میل لنگ فراهم کند. برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری HDC
موتور هوا روغن را  و روغن و مخلوط علیظ دود های  تعلیق بازوی چرخشی سیستم EBD
اتومبیل با فشار همراه کارشناسی تشخیص چشمی رنگ خودرو و  انواع کارشناس ماشین در محل