جعبه فرمان مکانیکی (فرمان ساچمه ای) چیست؟ - الوکارشناس
سپتامبر 20, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

جعبه فرمان مکانیکی چیست

جعبه فرمان مکانیکی چیست این سیستم معمولی و ابتدایی ترین سیستم فرمان در خودرو هاست. در سیستم مکانیکی ( یا همان دنده شانه ای و پنیون) پنیون حرکت دورانی و دنده شانه ای حرکت خطی را انجام می دهد، در این حالت پنیون حرکت دورانی غربیلک فرمان را به دنده شانه ای منتقل می کند و دنده شانه ای یا دنده اره ای نیز حرکت خطی را از طریق مفصل ها به چرخ ها انتقال می دهند. ( کارشناسی خودرو ) جعبه فرمان هیدرولیکی برای اجرای عملکرد خود از موتور خودرو کمک می گیرد به همین جهت نیز از بازدهی و عملکرد متناسب خودرو مقداری می کاهد. و همچنین موجبات مصرف بیشتر انرژی را فراهم می نماید.

فرمان مکانیکی

در این قسم از سیستم های فرمان مکانیکی که همان سیستم شانه ای و پینیون هست . که در آن عملکرد پینیون به گونه ای است که حرکت دورانی می زند و دنده شانه ای نیز حرکت خطی را انجام می دهد که در این صورت پینیون عملکرد دورانی غریبلیک فرمان را به دنده شانه ای منتقل می کند و دنده شانه ای نیز حرکت خطی را به واسطه مفصل ها به چرخ های ماشین منتقل می کنند. این نوع از جعبه فرمان در جهت جلوگیری از خستگی راننده و برای آسان تر شدن چرخش و حرکت فرمان و همچنین بالا بردن ایمنی ، سیستم هیدرولیک کشف و تولید شد.

دیدگاهتان را بنویسید