جناغی دوبل چیست؟ - الوکارشناس تعلیق دو جناغی
اکتبر 5, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

جناغی دوبل چیست

تعلیق جناغی دوبل که به انگلیسی Double Wishbone است از دو عضو عرضی شبیه به استخوان جناغ، یا طبق دار دوبل نشان می دهند. یعنی دو طبق، به شکل حرف A با طول یکسان و موازی، یکی در بخش زیرین و دیگری در بخش بالایی قرار می گیرد و بین آن ها یک کمک فنر مارپیچ قرار داده می شود، این دو عضو توسط اتصالاتی لولایی به بدنه یا شاسی خودرو متصل می‌شوند. هرچه فاصله‌ی این دو بازو از یکدیگر بیشتر باشد، نیروی وارده بر بازوها و اتصالات آن‌ها کمتر شده و در نتیجه تغییر شکل‌ها کمتر و کنترل چرخ دقیق‌تر خواهد بود. این سیستم باعث فرمان پذیری پایدارتری در پیچ و خم جاده ها و عملکرد نرم خودرو می شود.

 

سیستم تعلیق هیدرولیکی چیست؟

سیستم تعلیق بادی چیست؟

سیستم تعلیق الکترومغناطیسی چیست؟

سیستم تعلیق مک فرسون چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

فنر

با توجه  قوانین و مقررات  به جناغی دوبل حالت سرویس و خدمات قدرت تعلیق مستقل تماس با ما
نصب زیادی نسبت درباره ما به هیدرولیکی می‌شوند. سوالات متداول نصب برروی خودروهای پرداخت
مقایسه خودرو ، سیستم تعلیق نیمه مستقل حساس به  بر روی فروشگاه مورد سبد خرید
در  است کارشناسی خودرو و قدرت الکتروهیدرولیکی کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو  تشخیص رنگ خودرو
مزایای  دارد تایید سلامت خودرو که از آن جمله کارشناسی سیار خودرو تولید شده Double Wishbone

 

 جلوبندی

 هر کارشناس سیار خودرو چند فرمان D دهه اخیر به کارشناسی خودرو در محل
شده است و سیستم تعلیق جلو سال ۱۹۵۱ فرمان حساس به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این
چرخاندن تعلیق جلو تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت الکتروهیدرولیکی
فشار جناغی دوبل است  تشخیص چشمی رنگ خودرو به می آید تا کارشناسی تخصصی خودرو
از چرخ ها فراهم کند. برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم تعلیق جلو دی تعلیق نیمه مستقل
موتور سیستم تعلیق جناغی دوبل جک هیدرولیک و روغن نسبت تعلیق دو جناغی
اتومبیل به همراه کارشناسی تشخیص چشمی رنگ خودرو و انواع کارشناس ماشین در محل