سیستم اتوهلد چیست - الوکارشناس
آوریل 15, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم اتوهلد چیست

سیستم اتوهلد چیست یا سیستم AUTO HOLD  که این سیستم در ترافیک، سراشیبی و مسیر هایی که نیاز به توقف و حرکت پی در پی است بسیار مورد استفاده قرار خواهد گرفت و از حرکت ناخواسته خودرو در سرازیری‌ ها‌ نیز جلوگیری به عمل می آورد. کارایی این سیستم زمانی که خودرو در سراشیبی قرار دارد بیشتر نمود دارد چرا که در نبود این سیستم، زمانی که راننده اهرم دنده را در حالت درایو قرار می دهد و ترمز را رها می کند خودرو اندکی عقب می رود اما این سیستم باعث خواهد شد. ( کارشناسی خودرو ) که خودرو هیچ حرکت روبه عقب نداشته باشد، در ترافیک نیز جهت درگیر و رها کردن مداوم ترمز دستی جهت ثابت کردن خودرو نیاز است هربار این عمل تکرار شود که باعث ناراحتی اعصاب و خستگی می شود.

اتوماتیک بودن سیستم

اتوهلد این کار را بصورت اتوماتیک انجام می دهد، این سیستم زمانی که راننده پدال ترمز را می فشارد و خودرو به ایست کامل می رسد بطور اتوماتیک توسط ترمز دستی خودرو را ثابت نگه می دارد و دیگر لازم نیست که راننده پدال ترمز را پایین نگه دارد .سپس به محض نیاز به حرکت دوباره ،راننده فقط لازم است که پدال گاز را بفشارد چرا که سیستم اتوهلد بطور اتوماتیک ترمز دستی را رها می کند و خودرو به حرکت در خواهد امد.

دیدگاهتان را بنویسید