سیستم ترمز الکتریکی چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 27, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم ترمز الکتریکی چیست

سیستم ترمز الکتریکی چیست یا ترمز برقی که در این سیستم جایگزینی مناسب برای سیستم هیدرولیکی یا بوستر خلائی گردیده است ، عملگرهای این سیستم کاملا الکتریکی بوده و جایگزین اهرم بندی سیستم بوستر خلایی و هیدرولیکی گردیده است. این سیستم را با نام سیستم ترمز خشک نیز شناسایی می نمایند ، زیرا فاقد هرگونه مایع هیدرولیک و سیستم خطوط هیدرولیکی می باشد .در این نوع ترمز انرژی جنبشی خودرو تبدیل به انرژی الکتریکی می شود و باتری ها را شارژ می کند ( کارشناسی خودرو ) به عبارت دیگر هنگامی که راننده ترمز می گیرد انرژی جنبشی خودرو به جای اینکه به صورت گرما در دیسک های ترمز تلف شود صرف شارژ باتری ها می شود و به این ترتیب مجموعاً از مصرف انرژی خودرو کاسته می شود.

خودرو های هیبرید

همه خودرو های الکتریکی می توانند بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را دوباره تولید کنند یا باز تولید کنند. این روند توسط ترمز های الکتریکی یا تومز های احیا کننده انرژی انجام می گیرد. در این نوع ترمز انرژی جنبشی خودرو تبدیل به انرژی الکتریکی می شود و باتری ها را شارژ می کند. به عبارت دیگر هنگامی که راننده ترمز می گیرد انرژی جنبشی خودرو به جای اینکه به صورت گرما در دیسک های ترمز تلف شود صرف شارژ باتری ها می شود و به این ترتیب مجموعاً از مصرف انرژی خودرو کاسته می شود چون وقتی که دوباره خودرو نیاز به توان بیشتری برای شتاب گیری دارد این باتری ها موتور الکتریکی را تغذیه می کنند و خودرو به راحتی شتاب می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید