سیستم ترمز BAS چیست؟ - الوکارشناس
نوامبر 25, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم ترمز BAS چیست

سیستم ترمز BAS چیست مخفف Break Assist System یعنی کمکی ترمز و از این سیستم برای نظارت بر طریقه و میزان فشار بر پدال ترمز استفاده می شود. در واقع برای اصلاح طریقه ترمز کردن و استفاده از حداکثر نیروی ترمز است. خودرو سازان این سیستم را BAS یا BA و یا EBA می نامند.با توجه به دیاگرام فوق در سیستم ترمز مجهز به سیستم BAS به محض اینکه وضعیت ترمز اضطراری تشخیص داده شود، در کمترین زمان نیروی ترمزی به حداکثر ممکن در محدوده عملکرد ABS افزایش می یابد که این کار دقیقاً مشابه فشرده شدن پدال ترمز تا انتها می باشد؛ پس از آن دیگر فشار پدال تاثیری در افزایش نیروی ترمزی ندارد در حالیکه در سیستم ترمز معمولی برای دست یابی به حداکثر نیروی ترمزی باید پدال ترمز را بیشتر فشار داد.

مکانیزم

سیستم کمکی ترمز یک سنسور در بوستر به نام Pedal Travel Sensor دارد که اطلاعات دریافتی در رابطه با کورس پدال ترمز و سرعت استفاده از آن را در ECU سیستم ABS قرار می دهد. این سیستم توسط شبکه CAN با ABS در ارتباط است. () چنانچه ترمز اضطراری احساس شود ECU فرمان باز شدن یک سوپاپ سلونوئیدی در داخل بوستر را می دهد. ( کارشناسی خودرو ) این امر بلافاصله محفظه فشار بوستر را به فشار اتمسفر متصل کرده و باعث ایجاد حداکثر فشار ترمزی می شود که این افزایش فشار خودرو را در مسافت کوتاه تری متوقف می کند.

دیدگاهتان را بنویسید