سیستم تعلیق الکترومغناطیسی چیست؟ - الوکارشناس
اکتبر 7, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم تعلیق الکترومغناطیسی چیست

سیستم تعلیق الکترومغناطیسی را به زبان انگلیسی (Electromagnetic) نشان می دهند یعنی سیلندر تنظیم کننده ارتفاع جلوبندی الکترومغناطیسی، از روغنی پر شده است که حاوی تکه های بسیار ریز آهن است. همچنین درون پیستون این سیلندر هسته ای سیم پیچی شده و از جنس مواد فرومغناطیس ( مواد حساس به میدان مغناطیسی ) وجود دارد که با گذشتن جریان از درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود.

 

میدان مغناطیسی

با ایجاد میدان مغناطیسی توسط هسته جا سازی شده در پیستون تکه های آهنی درون روغن در جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده حالت می گیرند. مجموعه ای مقاوم در برابر حرکت پیستون به وجود می آورند. حال هر چه میدان مغناطیسی قوی تر باشد پس تکه های آهنی بیشتری در کنار هم قرار می گیرند و بدین ترتیب مقاومت بیشتری در برابر حرکت پیستون صورت خواهد گرفت و سیستم تعلیق “سفت تر” می شود. وظیفه پردازنده مرکزی کنترل جریان گذرنده از هسته می باشد.

 

سیستم تعلیق هیدرولیکی چیست؟

سیستم تعلیق بادی چیست؟

سیستم تعلیق مک فرسون چیست؟

جناغی دوبل چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

تعلیق

با توجه  قوانین و مقررات  به  سرویس و خدمات قدرت سیستم تعلیق الکترومغناطیسی تماس با ما
نصب زیادی نسبت درباره ما به  سوالات متداول نصب تعلیق مستقل برروی خودروهای پرداخت
مقایسه خودرو ، سیستم تعلیق Electromagnetic به  بر روی فروشگاه مورد سبد خرید
در  است کارشناسی خودرو و سیستم فرمان  کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو  تشخیص رنگ خودرو
مزایای  دارد تایید سلامت خودرو که از آن جمله کارشناسی سیار خودرو تولید شده Double Wishbone

 

 جلوبندی

 هر کارشناس سیار خودرو چند سیستم تعلیق جلوبندی الکترومغناطیسی دهه اخیر به کارشناسی خودرو در محل 
شده است وجلوبندیElectromagnetic ۱۹۵۱ فرمان حساس  به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این
جلوبندیElectromagnetic تعلیق جلو تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت الکتروهیدرولیکی فنربندی مک فرسون
فشار جناغی دوبل است  تشخیص چشمی رنگ خودرو به می آید تا کارشناسی تخصصی خودرو
از چرخ ها فراهم کند. برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم تعلیق جلوبندی الکترومغناطیسی
موتور  جک هیدرولیک و روغن نسبت فنربندی مک فرسون فنربندی macpherson
اتومبیل به جلوبندیElectromagnetic همراه کارشناسی تشخیص چشمی رنگ خودرو و انواع کارشناس ماشین در محل