سیستم تعلیق الکترومغناطیسی چیست؟ - الوکارشناس
اکتبر 7, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم تعلیق الکترومغناطیسی چیست

سیستم تعلیق الکترومغناطیسی چیست را به زبان انگلیسی (Electromagnetic) نشان می دهند یعنی سیلندر تنظیم کننده ارتفاع جلوبندی الکترومغناطیسی، از روغنی پر شده است که حاوی تکه های بسیار ریز آهن است. ( کارشناسی خودرو ) همچنین درون پیستون این سیلندر هسته ای سیم پیچی شده و از جنس مواد فرومغناطیس ( مواد حساس به میدان مغناطیسی ) وجود دارد که با گذشتن جریان از درون آن میدان مغناطیسی ایجاد می شود. ولی سیستم‌های قبلی، هیدرولیک بوده و پاسخ آن به میزان کافی سریع نیست تا بتواند لرزش و تکان سریع ناشی از پستی و بلندیهای سطح جاده را دفع کند.

میدان مغناطیسی

با ایجاد میدان مغناطیسی توسط هسته جا سازی شده در پیستون تکه های آهنی درون روغن در جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده حالت می گیرند. مجموعه ای مقاوم در برابر حرکت پیستون به وجود می آورند. حال هر چه میدان مغناطیسی قوی تر باشد پس تکه های آهنی بیشتری در کنار هم قرار می گیرند و بدین ترتیب مقاومت بیشتری در برابر حرکت پیستون صورت خواهد گرفت و سیستم تعلیق “سفت تر” می شود. وظیفه پردازنده مرکزی کنترل جریان گذرنده از هسته می باشد. این نوع تعلیق فعال از موتورهای خطی الکترومغناطیسی استفاده می‌کنند که به هر چرخ نصب شده‌اند. قبلا هم سیستم تعلیق فعال وجود داشته است و هنوز هم وجود داردجناغی دوبل چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید