سیستم تعلیق جلوی خودرو چیست؟ - الوکارشناس
اکتبر 2, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم تعلیق جلوی خودرو چیست

سیستم تعلیق خودرو یکی از بخش‌های مهم در خودروی است. سیستم تعلیق و فنربندی خودرو (سیستم تعلیق جلو ) که قسمت متحرکی بین اتاق خودرو و چرخ‌ها است، وظیفه جذب انرژی ارتعاش ناهمواری‌های سطح جاده به چرخ خودرو را دارد تا مانع از انتقال این ضربات و تکانه‌ها به اتاق خودرو و سرنشینان شود که به دو نوع کلی آن اشاره می کنیم. تعلیق نیمه مستقل
* مستقل: یعنی هر چرخ به صورت مستقل نوسان می کند و این نوسان در چرخ دیگر تاثیر نمی گذارد این سیستم تعلیق مستقل به نسبت نرم تر است.
* نیمه مستقل: اکسل شناور که امروزه آنرا نیمه مستقل می دانند، این سیستم اجازه می دهد تا چرخ ها به صورت محوری به قسمتی در وسط دو چرخ خودرو متصل شده و قابلیت بالا و پایین رفتن در قوس مربوط به خود را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

فنر

با توجه  قوانین و مقررات  به سیستم تعلیق جلو حالت سرویس و خدمات قدرت تعلیق مستقل تماس با ما
نصب زیادی نسبت درباره ما به هیدرولیکی می‌شوند. سوالات متداول نصب برروی خودروهای پرداخت
مقایسه خودرو ، سیستم تعلیق نیمه مستقل حساس به  بر روی فروشگاه مورد سبد خرید
در  است کارشناسی خودرو و قدرت الکتروهیدرولیکی کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو  تشخیص رنگ خودرو
مزایای  دارد تایید سلامت خودرو که از آن جمله کارشناسی سیار خودرو تولید شده سیستم تعلیق جلو

 

 جلوبندی

 هر کارشناس سیار خودرو چند فرمان D دهه اخیر به کارشناسی خودرو در محل
شده است و سیستم تعلیق جلو سال ۱۹۵۱ فرمان حساس به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این
چرخاندن تعلیق جلو تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت الکتروهیدرولیکی
فشار سیستم تعلیق نیمه مستقل است  تشخیص چشمی رنگ خودرو به می آید تا کارشناسی تخصصی خودرو
از چرخ ها فراهم کند. برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم تعلیق جلو دی تعلیق نیمه مستقل
موتور تعلیق نیمه مستقل جک هیدرولیک و روغن نسبت تعلیق جلو
اتومبیل به همراه کارشناسی تشخیص چشمی رنگ خودرو و انواع کارشناس ماشین در محل