سیستم سه وضعیتی DNA چیست؟ - الوکارشناس
نوامبر 29, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم سه وضعیتی DNA چیست

سیستم سه وضعیتی DNA چیست مخفف سه حالت رانندگی اسپرت(Dynamic) نرمال (Natural) همه شرایط آب و هوایی(All weather)می باشد. در سیستم اسپرت کنترل لغزش الکترونیکی با حساسیت کمتری عمل می کند و در عوض موتور و ترمزها واکنش سریعتری نشان می دهند، فرمان نیز سفت شده تا کنترل بهتری حاصل شود.در سیستم نرمال تنظیمات خودرو نسبتا غیر فعال شده و مصرف سوخت نیز بهینه تر می شود. ( کارشناسی خودرو ) این سیستم برای همه شرایط آب و هوایی به شکلی طراحی شده است که تمام دستگاه ها و سیستم های ایمنی الکترونیکی خودرو در این حالت به نسبت شرایط نرمال، با حساسیست بالاتر و سریع تر عمل نمایند.

مود اسپرت

در زمان انتخاب مود اسپرت (Dynamic)، سيستم های کنترل لغزش الکترونیکی با حساسیت نسبتاً پایین تری عمل کرده، موتور و ترمز ها سریع تر و واکنشی تر می باشند، در حالیکه عکس العمل‌های فرمان مستقیم تر، سریع تر و اسپرت تر است. با قرار گرفتن سلکتور در مود نرمال (Natural)، تنظیمات خودرو، به نسبت غیرفعال بوده و مصرف سوخت خودرو نیز بهینه تر خواهد شد.هنگامیکه سطح جاده لغزنده است، بهتر است تا مود همه‌ی شرایط آب و هوایی (All weather) انتخاب شود. این مود، به شکلی طراحی شده است که تمام دستگاه ها و سیستم های ایمنی الکترونیکی خودرو در این مود به نسبت شرایط نرمال، با حساسیست بالاتر و سریع تر عمل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید