سیستم ضد واژگونی ARP چیست؟ - الوکارشناس
ژانویه 8, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم ضد واژگونی ARP چیست

سیستم ضد واژگونی ARP چیست به انگلیسی Active Rollover Protection به معنی سیستم ضد واژگونی یا به عبارت دیگر محافظ فعال واژگونی است. و در حقیقت بخشی از سیستم esp خودرو است، وظیفه تشخیص و جلوگیری از واژگونی را برعهده دارد ARPبه‌ صورت پیوسته میزان شتاب جانبی خودرو را به کمک سنسور ویژه‌ای تحت کنترل دارد و درصورتی‌که شتاب جانبی از عدد تعیین شده از سوی شرکت سازنده خودرو فراتر برود. ( کارشناسی خودرو ) وارد عمل می‌شود و برای جلوگیری از واژگونی، با درگیر کردن ترمز چرخ‌هایی که در سمت بیرون پیچ هستند مانع از بلند شدن چرخ‌های داخل پیچ و درنتیجه واژگونی خودرو می‌شود.

سیستم ضد واژگونی

سیستم ضد واژگونی یا به عبارت صحیح‌تر آن در حقیقت بخشی از سیستمESP خودرو است و همان‌ گونه که از نامش مشخص است وظیفه تشخیص و جلوگیری از واژگونی خودرو را بر عهده دارد. کاربرد اصلی این سیستم در خودروهایی با مرکز ثقل بالا مانند ون‌ ها و شاسی‌بلند‌های بزرگ است چراکه این خودروها در پیچ‌های تند با سرعت بالا به دلیل بر هم خوردن تعادل خودرو در معرض واژگونی هستند. درصورتی‌که شتاب جانبی از عدد تعیین شده از سوی شرکت سازنده خودرو فراتر برود، وارد عمل می‌شود و برای جلوگیری از واژگونی، با درگیر کردن ترمز چرخ‌هایی که در سمت بیرون پیچ هستند مانع از بلند شدن چرخ‌های داخل پیچ و درنتیجه واژگونی خودرو می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید