سیستم پایداری VSC چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 26, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

 سیستم VSC چیست

سیستم پایداری VSC مخفف Vehicle Stability Control نوعی سیستم برای کنترل بیشتر پایداری خودرو است. کمپانی ها این فناوری را در روی اتومبیل خود جهت پایداری بیشتر در هنگام لغزش یا قرار گرفتن در جاده های یخ زده و بارانی، قرار می دهند. راننده با فعال کردن سیستم VSC اتومبیل خود، به خودرو این اجازه را می دهند تا ترمز را روی چهار چرخ فعال کرده و قدرت موتور جهت افزایش پایداری را کاهش دهد. با این اوصاف VSC می تواند باعث کاهش تصادفات در روزهای بارنی و برفی شود. برای این سیستم از نام های ESP ، ESC ، EPS ، DSC ، VDC ، VSA، VSM، VSC ، TSC یاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن ها

با توجه قوانین و مقررات به ترمز ضد لغزش اتصال سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو ترمز دستی الکترونیکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم بازوی سیستم پایداری  پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم VDC روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و مخلوط علیظ دود های شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل بازوی سیستم Vehicle Stability Control بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این چرخشی سیستم کشش TCS نسبت

 

آپشن

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن از محور میل لنگ
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو چند با سیستم پایداری VSC ترمزها دهه
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
سیستم سیستم کنترل کننده , lhfhk بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی