سیستم پایداری VSM چیست؟ - الوکارشناس - سیستم Vehicle stability management
دسامبر 28, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم پایداری VSM چیست

سیستم پایداری VSM مخفف سیستم Vehicle stability management است. در حقیقت یک فناوری مدیریت پایداری خودروست. این سیستم کمک خواهد کرد تا ثبات اتومبیل افزایش پیدا کرده و فرمان پذیری بهتری انجام گیرد. افراد با فعال کردن سیستم VSM اتومبیل خود موجب خواهند شد خودرو تغییراتی را در ضریب اصطکاک بین چرخ های سمت چپ و راست هنگام ترمز ایجاد کرده و ثبات اتومبیل را افزایش دهد. بنابراین در پیچ ها می تواند VSM نقش مفیدی ایجاد کرده و کنترل را از دست رانندگان خارج نکند. برای این سیستم از نام های ESP ، ESC ، EPS ، DSC ، VDC ، VSA ،VSM، VSC ، TSC یاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن ها

با توجه قوانین و مقررات به ترمز ضد لغزش اتصال سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای سیستم ترمز الکتریکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم  سیستم پایداری VSM پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم ترمز برقی روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و مخلوط علیظ دود های شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل سیستم Vehicle stability management بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این چرخشی سیستم کشش TCS نسبت

 

آپشن

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن از محور میل لنگ
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو چند سیستم پایداری VSM ترمزها دهه
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
سیستم برقی کننده کننده , lhfhk بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی