سیستم کشش TCS چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 24, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم کشش TCS چیست

سیستم کشش TCS مخفف Traction Control System به معنی سیستم کنترل کشش یا هرزگردی است. این سیستم با کنترل گشتاور و توزیع نیروی متناسب با نیاز گشتاور به چرخها مانع از بروز ناپایداری و هرزگردی چرخ ها می شود(مثلا هنگام شتابگیری در مسیرهای لیز) در این سیستم میزان کشش بین تایر‌ها،سرعت دوران چرخها و سطح جادهتوسط سنسور‌های مربوطه به طور پیوسته کنترل می شود و اطلاعات مربوطه را به کامپیوتر ABS و TCSمی فرستند تا بررسی‌شود، در صورتی که وضعیت خودرو در حالت خطرناک باشد و میزان اصطکاک بین تایر و سطح زمین کم شده باشد، با محدود کردن قدرت منتقل شده به چرخها به راننده کمک می کند تا هنگام شتابگیری خودرو تحت کنترل باشد.

نکته

این سیستم با روشن کردن چراغ هشدار، راننده را مطلع می‌سازد تا سرعت خود را کاهش دهد و با دقت بیشتری رانندگی کند، سپس با سنجش مقدار تغییرات سرعت دوران چرخها مشخص می کنند که آیا چرخهایی که قدرت موتور به آنها منتقل می شود دچار هرزگردی شده اند یا نه، به این معنا که اگر سرعت دوران یکی از چرخها بیشتر از چرخهای دیگر باشد نشاندهنده این است که چرخ مورد نظر دچار هرزگردی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن ها

با توجه قوانین و مقررات به ترمز ضد لغزش اتصال سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو ترمز دستی الکترونیکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم بازوی سیستم کشش TCS پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم VDC روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و مخلوط علیظ دود های شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل بازوی سیستم Traction Control System بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این چرخشی سیستم کشش TCS نسبت

 

آپشن

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن از محور میل لنگ
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو چند با سیستم کشش TCS ترمزها دهه
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
سیستم سیستم کنترل کننده , lhfhk بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی