سیستم کشش TCS چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 24, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم کشش TCS چیست

سیستم کشش TCS چیست مخفف Traction Control System به معنی سیستم کنترل کشش یا هرزگردی است. این سیستم با کنترل گشتاور و توزیع نیروی متناسب با نیاز گشتاور به چرخها مانع از بروز ناپایداری و هرزگردی چرخ ها می شود(مثلا هنگام شتابگیری در مسیرهای لیز) در این سیستم میزان کشش بین تایر‌ها،سرعت دوران چرخها و سطح جادهتوسط سنسور‌های مربوطه به طور پیوسته کنترل می شود و اطلاعات مربوطه را به کامپیوتر ABS و TCSمی فرستند تا بررسی‌شود. ( کارشناسی خودرو ) در صورتی که وضعیت خودرو در حالت خطرناک باشد و میزان اصطکاک بین تایر و سطح زمین کم شده باشد، با محدود کردن قدرت منتقل شده به چرخها به راننده کمک می کند تا هنگام شتابگیری خودرو تحت کنترل باشد.

نکته

این سیستم با روشن کردن چراغ هشدار، راننده را مطلع می‌سازد تا سرعت خود را کاهش دهد و با دقت بیشتری رانندگی کند، سپس با سنجش مقدار تغییرات سرعت دوران چرخها مشخص می کنند که آیا چرخهایی که قدرت موتور به آنها منتقل می شود دچار هرزگردی شده اند یا نه، به این معنا که اگر سرعت دوران یکی از چرخها بیشتر از چرخهای دیگر باشد نشاندهنده این است که چرخ مورد نظر دچار هرزگردی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید