سیستم کیفیتی AQS چیست؟ - الوکارشناس
ژانویه 23, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم کیفیتی AQS چیست

سیستم کیفیتی AQS مخفف Air Quality System به معنی سیستم کیفیت هوا و یا کنترل کیفیت هوا که حاوی اطلاعات مربوط به آلودگی هوای محیطی است.AQS پایگاه داده ملی آمریکا است که شامل داده های نظارت بر کیفیت هوای محیطی جمع آوری شده، توسط ایالات، قبیله و دولت های محلی است. که می توانندتوسط سازمان حفاظت محیط زیست EPA ، از طریق شبکه Exchange برای ارسال اطلاعات به سیستم کیفیت هوا (AQS) استفاده کنند. این داده ها برای تعیین انطباق با استانداردهای هوایتمیز، ارزیابی ماهیت آلودگی هوا در آمریکای شمالیو برای ارزیابی قرار گرفتن انسان ها در معرض آلودگی در هوا استفاده می شود. همچنین حاوی داده های هواشناسی، اطلاعات توصیفی در مورد هر ایستگاه نظارت (از جمله موقعیت جغرافیایی و اپراتور آن) و اطمینان اطلاعات کنترل کیفیت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن ها

با توجه قوانین و مقررات سیستم کیفیتی AQS خودرو سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای سیستم ترمز الکتریکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم دیسکی خنک شونده با هوا پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم ترمز برقی روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و کمربند ایمنی پیش کشنده 3 نقطه ای شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل Immobilizer البببببب بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این سیستم ک اسارت TCS نسبت

 

آپشن

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که سیستم کیفیتی AQS
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو سیستم امنیتی LoJack
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
کمربندهاا Air Quality System سیستم AHR بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی