سیستم AFS چیست ؟ الوکارشناس
فوریه 23, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم AFS چیست

سیستم AFS مخفف  سیستم Adaptive Front-lighting System به معنی سیستم نور پردازی جلو به اصطلاح همان چراغ های تطبیقی است. زمانی که خودرو به پیچ می رسد با چرخاندن فرمان به داخل پیچ، چراغ ها نیز زاویه می گیرند تا نور را به نقاط کور موجود در پیچ هدایت کنند. این سیستم فقط زمانی که خودرو بالای 40 کیلومتر سرعت دارد فعال می شود.اما این سیستم بیشترین اثر خود را از سرعت خودرو می‌گیرد. به این معنی که زاویه کم چرخش که نهایتا برابر با 15 درجه به هر سمت است، برای عبور در سرعت‌های بالا که چرخش خودرو به نسبت طول مسیر کم است، کاملا کافی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

چراغ

کامپیوتر سفری اتو توجه قوانین و مقررات و به  سیستم AFS از سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای سیستم ترمز الکتریکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم های مربوط  با هوا پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم ترمز برقی روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و کمربند ایمنی سیستم USB شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل سیستم سیستم اندروید اتو البببببب بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این سیستم محموعه Power Windows نسبت

 

لامپ

درباره ما به شیشه UV تایید سلامت خودرو که سیستم AFS
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی کامپیوتر سفری
هر کارشناس سیار خودرو مجموعه آینه الکتروکرومیک است که با وجود
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شیشه انعکاسی از  سوالات متداول
سیستم چراغ Matris برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
کمربندهاا سیستم Adaptive Front-lighting System سیستم  AHR بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی