سیستم HDC چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 15, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم HDC چیست

سیستم HDC مخفف Hill Descent Control در مواقعی که کشش کمی وجود دارد داشتن این سیستم برای افزایش ایمنی خودرو و سرنشینان ضروری است. زمان حرکت در مسیرهای شیب دار راننده باید مرتب ترمز کند تا سرعت خودرو افزایش نیابد و خودرو از کنترل خارج نشود. این سیستم جهت کنترل سرعت در هنگام پایین آمدن از سرازیری طراحی شده است که بصورت خودکار با ترمز زدن های پی در پی سرعت خودرو را بین 10 تا 15 کیلومتر در ساعت ثابت نگه می دارد.( میزان سرعت در بعضی از خودروها قابل تنظیم است) برای این سیستم از نام DBC نیز یاد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن

با توجه قوانین و مقررات به ترمز ضد لغزش اتصال سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو ترمز دستی الکترونیکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم بازوی سیستم HDC پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و مخلوط علیظ دود های شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل بازوی سیستم Hill Descent Control بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این چرخشی سیستم HDC نسبت

 

سیستم

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن از محور میل لنگ
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو چند با سیستم HDC ترمزها دهه
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
سیستم تترمز گیری هوشمند DBC l Start Assist بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی