سیستم Hill Holder چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 18, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم Hill Holder چیست

سیستم Hill Holder چیست به نوعی تکمیل کننده سیستم HBA (سیستم کنترل خودرو در سربالایی) است. سیستم HBA بصورت اتوماتیک میزان فشار در مدار ترمز را در شرایط ترمزگیری اضطراری و مهم ، افزایش می دهد و سیستم کنترل خودرو در سربالایی، یک عملکرد اتوماتیک است که توقف و شروع به حرکت از حالت توقف را در سربالایی‌ها بدون کمک و استفاده از اهرم ترمز دستی، برای راننده خودرو ممکن می‌سازد. ( کارشناسی خودرو ) در اصل این خودرو مشکل شما را در سربالایی ها در جاده ها و ترافیک های کوهستانی با ترافیک بالا از شر کشیدن و خواباندن مداوم ترمز دستی خلاص می کند.

خودرو در شیب شدیدی

هنگامی که خودرو در شیب شدیدی قرار دارد، تا شما بخواهید شروع به حرکت کنید یعنی ترمز دستی را رها کنید یا پا از روی ترمز بردارید و پا روی گاز خودرو بگذارید و اقدام به گاز دادن کنید، خودرو مقداری به عقب می‌رود یا در خودروهای دنده دستی اگر عکس‌العمل شما در نیم کلاچ کردن ضعیف باشد، خودرو مقداری به عقب می‌رود که اگر خودرویی پشت سر شما باشد یا عابری پشت سر شما در حال عبور باشد، با عقب رفتن خودرو، امکان برخود با آن‌ها را دارید که باعث ایجاد خسارت می‌شود. حال این مشکل با HAC کاملا برطرف می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید