سیستم Hill Holder چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 18, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم Hill Holder چیست

سیستم Hill Holder به نوعی تکمیل کننده سیستم HBA (سیستم کنترل خودرو در سربالایی) است. سیستم HBA بصورت اتوماتیک میزان فشار در مدار ترمز را در شرایط ترمزگیری اضطراری و مهم ، افزایش می دهد و سیستم کنترل خودرو در سربالایی، یک عملکرد اتوماتیک است که توقف و شروع به حرکت از حالت توقف را در سربالایی‌ها بدون کمک و استفاده از اهرم ترمز دستی، برای راننده خودرو ممکن می‌سازد.
در اصل این خودرو مشکل شما را در سربالایی ها در جاده ها و ترافیک های کوهستانی با ترافیک بالا از شر کشیدن و خواباندن مداوم ترمز دستی خلاص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن

با توجه قوانین و مقررات به ترمز ضد لغزش اتصال سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو ترمز دستی الکترونیکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم بازوی سیستم Hill Holder پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و مخلوط علیظ دود های شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل بازوی سیستم Hill Descent Control بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این چرخشی سیستم Hill Holder نسبت

 

سیستم

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن از محور میل لنگ
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو چند با سیستم کنترل کننده Hill Holder ترمزها دهه
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
سیستم سیستم کنترل کننده , lhfhk بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی