فناوری IntelliLux چیست ؟ - الوکارشناس - Matris
فوریه 23, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

فناوری IntelliLux چیست

نسل جدید چراغ های جلو با نام IntelliLux و گاهی اوقات نیز چراغ های ماتریس (Matris) شناخته می شوند، این گونه از چراغ ها، دارای فناوری بسیار پیشرفته و قابلیت هایی هستند که با توزیع پرتوی نور بدون کوچکترین مزاحمت برای دیگر رانندگان، به درازای 400 متر، شب را همانند روز روشن می کنند بلکه باعث بهبود دید بیشتر راننده شوند.اساس کار این چراغها به گونه ای است که با وجود روشن کردن فضای جلوی خودرو تا 400 متر،دائما دامنه نور را به هر وضعیت ترافیکی تطبیق می دهند،یعنی با قرار گرفتن خودرویی در شعاع نور چراغ، توزیع نور را با چرخش و یا پیچ خوردن از طریق یک منحنیبه صورت خودکار تغییر می دهند تا نور را از اطراف خودروهای پیش رو عبور دهند .

دیدگاهتان را بنویسید

چراغ

کامپیوتر سفری اتو توجه قوانین و مقررات و به فناوری IntelliLux از سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای سیستم ترمز الکتریکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم های مربوط  با هوا پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم ترمز برقی روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و کمربند ایمنی سیستم USB شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل سیستم سیستم اندروید اتو البببببب بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این سیستم محموعه Power Windows نسبت

 

لامپ

درباره ما به شیشه UV تایید سلامت خودرو که فناوری IntelliLux
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی کامپیوتر سفری
هر کارشناس سیار خودرو مجموعه آینه الکتروکرومیک است که با وجود
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شیشه انعکاسی از  سوالات متداول
سیستم چراغ Matris برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
کمربندهاا سیستم  AUXiliary سیستم  AHR بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی