قدرت کمکی الکتروهیدرولیکی چیست؟ الوکارشناس قدرت کمکی الکتروهیدرولیکی چیست؟ الوکارشناس ehps
سپتامبر 28, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

قدرت کمکی الکتروهیدرولیکی چیست

قدرت کمکی الکتروهیدرولیکی یا به انگلیسی EHPS مخفف Electronic Hidrolic Power Steering در این سیستم به جای استفاده از موتور خودرو، یک موتور الکتریکی به پمپ هیدرولیک اضافه می شود و در نتیجه فرمان از موتور خودرو جدا می شود تا دیگر از بازده موتور کاسته نشود، این سیستم به افزایش سرعت و حفظ تعادل خودرو در انحرافات کمک بسزایی کرده است اما باعث افزایش مصرف سوخت می شود.
فرمان قدرت الکتروهیدرولیکی ، هر چند در دو دهه اخیر به شدت فراگیر شده است اما اختراع آن به سال ۱۹۲۷ میلادی باز می گردد و برای نخستین بار در سال ۱۹۵۱ میلادی بود که شرکت کرایسلر این سیستم را بر روی خودروهای تولید انبوه نصب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

تنظیم فرمان

با توجه به مکانیک قوانین و مقررات فرمان به سه حالت سرویس و خدمات قدرت الکتروهیدرولیکی تماس با ما
نصب زیادی نسبت درباره ما به فرمان هیدرولیکی می‌شوند. سوالات متداول نصب برروی خودروهای پرداخت
نیمه سنگین ستون مقایسه خودرو فرمان، نصب تنظیم برقی بر روی فروشگاه مورد استفاده سبد خرید
در  است کارشناسی خودرو و قدرت الکتروهیدرولیکی کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو فرمان الکتریکی تشخیص رنگ خودرو
مزایای  دارد تایید سلامت خودرو که از آن جمله کارشناسی سیار خودرو نیروی هیدرولیک تولید شده EHPS

 

 هیدرولیک

 هر کارشناس سیار خودرو چند در دو دهه اخیر به کارشناسی خودرو در محل
شده است و برای نخستین بار در سال ۱۹۵۱ میلادی بود کارشناسی سیار اتومبیل این سیستم را برکه برای
چرخاندن Electronic Hidrolic Power Steering تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت الکتروهیدرولیکی
فشار هیدرولیک است  فرمان تشخیص چشمی رنگ خودرو به یاری راننده می آید تا کارشناسی تخصصی خودرو بخشی
از چرخ ها فراهم کند. برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی اصول این سیستم
موتور غربیلک فرمان جک هیدرولیک و روغن هیدرولیک و وزن اتوماتیک فرمان کم نسبت تنظیم برقی به فرمان
اتومبیل به همراه کارشناسی تشخیص چشمی رنگ خودرو و انواع کارشناس ماشین در محل