موتور CVVT چیست؟ کارشناسی خودرو الوکارشناس
مارس 26, 2019
ارسال شده توسط: نادیا افشار

موتور CVVT چیست

موتور CVVT چیست مخفف Constantly Variable Valve Timing به معنی زمان بندی مداوم سوپاپ های متغیر است. این سیستم می‌تواند در تمام دورهای موتور زمان‌بندی سوپاپ‌ها را بدون توجه به موقعیت پیستون در اختیار بگیرد و به این ترتیب سوپاپ‌ها می‌توانند به‌صورت مستقل باز و بسته شوند، CVVT برای کنترل و مصرف بهینه سوخت طراحی شده است. ( کارشناسی خودرو ) به صورتی که کامپیوتر خودرو شرایطی که نیازی به فعال بودن همه سوپاپ ها نیست را تشخیص می دهد و با غیر فعال کردن تعدادی از سوپاپ ها مانع از ورود سوخت بیشتر از طریق این سوپاپ ها شده در نتیجه مصرف سوخت کاهش میابد و توان موتور در دورهای بالا افزایش میابد.

روی هر سیلندر

در خودرو هایی که روی هر سیلندر 4 سوپاپ دارند، در ترافیک کندرو یا کارکردن درجا که نیازی به درگیر بودن همه سوپاپ ها نیست، این سیستم در هر سیلند فقط 2 سوپاپ را به کار می گیرد یعنی موتور بصورت 8 سوپاپ کار می کند در نتیجه سوخت کمتری وارد محفظه احتراق موتور خودرو می شود پس مصرف سوخت نیز کاهش میابد. زمانبندی متغیر سوپاپ از نوع تغییر زاویه بادامک ساده‌ترین، ارزانترین، و متداول‌ترین سازوکاری استکه درحال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد. اساسا این سازوکار زمانبندی سوپاپها را با تغییر دادن زاویه زمانبندی میل بادامک تغییر می‌دهد. به عنوان مثال در سرعت زیاد میل بادامک تنفس به اندازه ۳۰ درجه چرخانده می‌شود تا سوپاپ هوا زودتر بازشود. این حرکت با استفاده از عملگر هیدرولیکی اعمال شده و مقدار جابجایی موردنیاز توسط سیستم کنترل الکترونیک موتور مراقبت و تنظیم می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید