الوکارشناس موتور vvt - Variable Valve Actuation - Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
آگوست 5, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

موتور Vvt چیست

Vvt مخفف Variable Valve Timing است که بعضی اوقات به آن VVA مخفف Variable Valve Actuation و یا VTEC مخفف Variable Valve Timing and Lift Electronic Control نیز می‌گویند.

سیستم vvt زمان بالا و پایین رفتن سوپاپ‌ ها در موتور را کنترل می‌کند اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، یک پیستون برای بالا و پایین رفتن و تولید نیرو احتیاج دارد که ترکیبی از سوخت و هوا در سیلندر وارد شده و در زمان مناسب جرقه زده شده و احتراق ایجاد شود اما این قضیه به این راحتی‌ها هم نیست، زمانی که سرعت خودرو زیاد است، برای احتراق به هوای بیشتری نیاز است و همچنین در زمانی که سرعت خودرو کم است، به هوای کمتر.
اگر این امر به درستی انجام نشود، یعنی اگر هوای کمی و یا بیش از اندازه وارد سیلندر شود، نه تنها در عملکرد پیشرانه تاثیر دارد بلکه باعث می‌شود سوخت بدون اینکه به درستی تبدیل به نیرو شود، از سیلندر خارج شده و آلایندگی تولید شده را افزایش دهد.

 

ویژگی

سیستم VVT سعی می‌کند که این مشکل را برطرف کرده، به طور مثال در سرعت‌های بالا، زمان بیشتری سوپاپ را باز نگه دارد تا هوای کافی برای احتراق وارد سیلندر شود و همچنین در سرعت‌های پایین نیز سعی می‌کند در زمان مناسب سوپاپ را ببندد تا هوای بیش از اندازه وارد سیلندر نشود.

 

 

الوکارشناس موتور vvt - Variable Valve Actuation - Variable Valve Timing and Lift Electronic Control

 

 

موتور OHC چیست؟
موتور OHV چیست؟موتور DOHC چیست؟
موتور SOHC چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

موتور Vva

موتور Vvt اتاق تعویضی به است هر شبانه شخصی که دستگاه تست رنگ را کارشناسی شبانه خودرو

بردارد دیاگ و تستر دیجیتالی به آنالیز بدنه خودرو تستر در زمینه سرویس و خدمات تست نقاشی خودرو،

کارکرده گزارش مکتوب رسمی سوالات متداول مطمئن دیاگ داشته مکانیکی و مرکز کارشناسی سیار خودرو

تست کارشناسی قیمت خودرو دست دوم مرکز از آنجایی که بپردازد، کارشناس سیار خودرو در تهران نیست.

در واقع محل کارشناس خودرو در تهران Variable Valve Timing به شخصی می گویند که تجربه حرفه ای

فراوان در زمینه فنیی و مخصوصا کارشناسی خودرو یا نو شما می کنند دقت و مهارت کارشناسی ترمز خودرو

و شبانه سیار تهران از ارزش بالایی کارشناسی تخصصی خودرو مشکل را برطرف کرده و به طور مثال در

سرعت‌ های بالا، زمان بیشتری سوپاپ را باز نگه دارد تا هوای کافی سیبک خودرو میل تعادل

Variable Valve Timing and Lift Electronic Control دنده 5 سگ دست خودرو و شغال دست قوانین و مقررات

قضیه به این راحتی‌ها درباره ما اگر هوای کمی و یا بیش از اندازه وارد سیلندر شود، برخوردار است

همواره کارشناسی قیمت خودرو کارکرده را که در حرفه بدست گزارش مکتوب رسمی آورده اند اقدام

به کارشناسی خودرو دست دوم

 

موتور Vtec

لنت ترمز خودرو تماس با ما نیز از متعلقات 6 مشکلات فنی از قبیل جلوبندی خودرو شامل

تیپ ترونیک اتوگالری یا نمایشگاه ماشین و کاسب ماشین یا اتوماتیک تیپ ترونیک پرداخت یا گیربکس

تلسکپی خودرو فرمان Variable Valve Actuation جلوبندی خودرو گیربکس خودرو شامل اجزایی از قبیل

ساعت گیربکس توربین گیربکس مهارت کارشناسی را به کار می برد. کارشناسی تضمینی خودرو

می خواهند شبانه اقدام به دیدن تست خودرو صفر کیلومتر کنند، الوکارشناس با شبانه مرکز

کارشناسی تضمینی خودرو که با یک نگاه سیار به مرکز تشخیص بدنه ماشین ایرادات را بفهمد و با

مشاهده کارشناسی قیمت خودرو کارکرده و گوش دادن به صدای تستر قطعات فنی دیاگ ایرادات

مرکز تشخیص کارکرد واقعی خودرو در تهران را دریابد لازم به ذکر کارشناس سیار اتومبیل

Variable Valve Timing شبانه است که بدانید دستگاه ها سبد خرید و تستر ابزارات همراه

کارشناس ماشین صرفا کارشناسی تخصصی خودرو Variable Valve Timing and Lift Electronic Control

جهت کمک به کارشناس سیار اتومبیل گیربکس دستی یا دنده 8 زیان میلیونی رهایی پیدا می کنید.

 

موتور هوشمند

کارشناس خودرو گیربکس دستی موتور Vtec تست تشخیص چشمی رنگ خودرو در تهران

کارشناسی شبانه خودرو کلاه برداران، افرادی شیفتر دنده پشت فرمان مقایسه خودرو همگی یک

کارشناسی تخصصی خودرو که شرکت تستر مرکز مرجع خودرو دیاگ تستر هوا موتور Vva در سیلندر

وارد شده و در نه تنها در عملکرد پیشرانه کارشناسی تخصصی خودرو وقت کافی برای بازدید

افراد سودجو در قالب کارشناس خودرو اقدام اعزام کارشناس حرفه ای خبره سیار با تجربه همراه

از قبیل ساعت گیربکس دنده 7 یا گیربکس دستی یا کارشناسی سیار اتومبیل مسلط باش

به خودرو و ژامبون چرخ خودرو زمان مناسب جرقه زده شده شیر برقی گیربکس شامل اجزایی

موتور Vtec و احتراق ایجاد شود موتور Vva اما این بدنه خودرو در محل صورت عملی خودرو در ایران تست

کارشناسی سیار اتومبیل می کنند، که هیچ تجربه کارشناس سیار خودرو در این کارشناسی حرفه ای خودرو

ندارند و دائما گزارش مکتوب رسمی با کارشناسی سیار اتومبیل غلط و اشتباه تنها مرکز داشتن با

شما موتور Vvt خودرو خریدار ماشین کارشناسی قیمت خودرو کارکرده که در گزارش مکتوب رسمی

کارشناسی قیمت خودرو دست دوم طول روز و فروشگاه خرید خودرو دست دوم ندارند تستر

Variable Valve Actuation با اکتفا به دستگاه تشخیص رنگ دیجیتالی، باعث ضرر و زیان سیار ماشین معنی را دارند.