الوکارشناس موتور vvt - Variable Valve Actuation - Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
آگوست 5, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

موتور Vvt چیست

Vvt مخفف Variable Valve Timing است که بعضی اوقات به آن VVA مخفف Variable Valve Actuation و یا VTEC مخفف Variable Valve Timing and Lift Electronic Control نیز می‌گویند. سیستم vvt زمان بالا و پایین رفتن سوپاپ‌ ها در موتور را کنترل می‌کند اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم، یک پیستون برای بالا و پایین رفتن و تولید نیرو احتیاج دارد که ترکیبی از سوخت و هوا در سیلندر وارد شده و در زمان مناسب جرقه زده شده و احتراق ایجاد شود اما این قضیه به این راحتی‌ها هم نیست، زمانی که سرعت خودرو زیاد است، برای احتراق به هوای بیشتری نیاز است و همچنین در زمانی که سرعت خودرو کم است، به هوای کمتر.

ویژگی

سیستم VVT سعی می‌کند که این مشکل را برطرف کرده، به طور مثال در سرعت‌های بالا، زمان بیشتری سوپاپ را باز نگه دارد تا هوای کافی برای احتراق وارد سیلندر شود و همچنین در سرعت‌های پایین نیز سعی می‌کند در زمان مناسب سوپاپ را ببندد تا هوای بیش از اندازه وارد سیلندر نشود.
اگر این امر به درستی انجام نشود، یعنی اگر هوای کمی و یا بیش از اندازه وارد سیلندر شود. ( کارشناسی خودرو در محل ) نه تنها در عملکرد پیشرانه تاثیر دارد بلکه باعث می‌شود سوخت بدون اینکه به درستی تبدیل به نیرو شود، از سیلندر خارج شده و آلایندگی تولید شده را افزایش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید