پشت سری فعال چیست؟ - الوکارشناس
ژانویه 3, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

پشت سری فعال چیست

پشت سری فعال یا آپشن AHR هنگامی که خودرو از بخش عقب تصادف کرده و ضربه می‌خورد بدن راننده به شدت با صندلی برخورد می‌کند و به این دلیل که صندلی محکم در جای خود قرار دارد و حرکت نمی‌کند، نیروی ضربه به بدن و نهایتا گردن راننده اعمال خواهد شد. در سیستم ایمنی ولوو، در داخل صندلی خودرو بخش فلزی محکمی وجود دارد که با پشت سری به صورت یکپارچه عمل می‌کند و در هنگام تصادف و برخورد از پشت به شکل فنری رو به عقب حرکت کرده و بیشتر فشار وارد شده به بدن و گردن راننده را به خود جذب می‌کند و پس از آن قسمت پشتی صندلی رو به عقب خم شده و باقی مانده نیرو را نیز جذب می‌کند تا کمترین فشار ممکن به راننده وارد شود. بدین ترتیب با کاهش فشار وارده در تصادفات از پشت، گردن راننده و یا سرنشین خودرو آسیب نمی‌بیند.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن ها

با توجه قوانین و مقررات به پشت سری فعال لغزش اتصال سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای سیستم ترمز الکتریکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم دیسکی خنک شونده با هوا پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم ترمز برقی روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و مخلوط علیظ دود های شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل سیستم Supplemental Restraint System بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این پشت سری فعال کشش TCS نسبت

 

آپشن

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن از محور میل لنگ
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو چند دیسکی پشت سری فعال با هوا ترمزها دهه
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
سیستم برقی کننده کننده آپشن AHR بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی