کروز کنترل هوشمند چیست ؟ - الوکارشناس - Cruise Control Smart
مارس 4, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

کروز کنترل هوشمند چیست

کروز کنترل هوشمند چیست به آن رادار فاصله جلو، رادار دیسترونیک یا رادار کروز نیز می گویند. به انگلیسی Cruise Control Smart که با مخفف CCS به معنی کروز کنترل هوشمند و Autonomous (Adaptive) Cruise Controlبامخفف ACC به معنی سیستم کنترل حرکت خودکار یا کروز کنترل تطبیقی است. ( کارشناسی خودرو ) در واقع کروز کنترل ابزاری برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو حین رانندگی در سطح جاده‌ها، بزرگراه‌ها، یا اتوبان‌هاست که جهت رفاه بیشتر و خستگی کمتر راننده، طی پیمودن مسیرهای طولانی خارج از شهر طراحی شده است.

کروز کنترل

در اتومبیل های پیشرفته تر، این سیستم هوشمند بوده و می تواند سرعت خودرو را با جریان ترافیک هماهنگ کند. برای این کار مجموعه ای از سنسورها، رادارها و در مواردی دوربین هایی تعبیه شده تا مسیر روبرو را اسکن نموده و هر گونه تغییر سرعت خودروی جلویی یا وجود موانع را تحت نظر بگیرد، ازاین رو، درصورتی که فاصله خودرو تا خودروی جلویی یا مانع، به دلیل کاهش سرعت خودروی جلویی یا قرار گرفتن مانع، از حد تنظیم راننده کمتر شود، سرعت خودرو به‌طور هوشمند از هدایت کروز کنترل خارج می‌شود و کاهش می‌یابد و حتی در صورت نیاز ایست کامل می کند، بعد با عبور از مانع یا سرعت گرفتن خودروی مقابل، مجدداً به سرعتی که راننده از قبل تنظیم کرده بود، باز می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید