به زبان انگلیسی Micro Car شناخته می شود. این دسته از خودرو ها بسیار کوچک و اصطلاحا فسقلی هستند که تحت عنوان خودرو های سگمنت میکرو یا همان میکرو کار شناخته می شوند. این دسته که به ماشین های مینیاتوری نیز مشهور هستند، به نوعی منسوخ شده و تقریبا دیگر در بازار وجود ندارند. امروزه خودرو هایی که جزو دسته مینیاتوری یا میکرو معرفی می شوند در واقع متعلق به گروه دیگری هستند
مارس 25, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

کلاس خودرو A Segment چیست

کلاس خودرو A Segment چیست خودرو های مینی و شهری بسیار کوچکی هستند که طول آنها کمتر از 3.6 متر است و فقط برای مصرف شهری طراحی شده اند. خودرو های سگمنت A معمولا به صورت 3 در و هاچبک تولید می شوند که عموما با حجم موتور زیر 1000 سی سی هستند. ( کارشناسی خودرو ) این خودروها عموما با نام خودروهای کوچک نیز شناخته می شوند. این کلاس عموما بعد از کلاس A مشاهده می شود و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل این خودروها عموما با نام خودروهای متوسط و یا پایین متوسط نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس B مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل.

کلاس خودرو

این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نفقص شده ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس B قرار می گیرد. این خودروها عموما با نام خودروهای بزرگ نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس C مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل. این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نفقص شده ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس D قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید