کمربند ایمنی پیش کشنده چیست؟ - الوکارشناس
ژانویه 4, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

کمربند ایمنی پیش کشنده چیست

کمربند ایمنی پیش کشنده این سیستم جدید باعث می گردد که در هنگام تصادف و در کسری از ثانیه کمربند بصورت محدود کشیده شود و راننده را به صندلی قفل نماید تا همین فاصله اندک از بین برود. این سیستم بلافاصله  بعد از عمل کردن از مدار خارج می گردد تا کمربند به وظیفه خود عمل کند. از دیگر مزایای این نوع کمربند کنترل حرکت بدن راننده به سوی کیسه های هواست بدین ترتیب که صورت بدن راننده را به مرکز کیسه هوا هدایت می کند. البته توجه داشته باشید تمامی این مراحل (ارسال سگینال از سوی سنسور ها ،عمل کردن کمربند و غیر فعال شدن نیروی پیش کشنده)در کسری از ثانیه صورت می پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن ها

با توجه قوانین و مقررات به کمربند های سیستم سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای سیستم ترمز الکتریکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم دیسکی خنک شونده با هوا پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم ترمز برقی روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و کمربند ایمنی پیش کشنده 3 نقطه ای شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل سیستم Supplemental Restraint System بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این پشت سری فعال کشش TCS نسبت

 

آپشن

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن از محور میل لنگ
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو چند کمربند ایمنی پیش کشنده ترمزها دهه
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
کمربندهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آپشن AHR بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی