کمربند ایمنی 3 نقطه ای چیست؟ - الوکارشناس
ژانویه 3, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

کمربند ایمنی 3 نقطه ای چیست

اولین مشکلی که باعث گردید مهندسان به فکر ارتقا این سیستم باشند نحوه اتصال کمبربند به بدنه خودرو بود. کمربند های ایمنی ابتدایی دارای دو نقطه اتصال به بدنه خودروی بود که یکی بر روی ستون خودرو و دیگری بین دو صندلی بود بطوریکه کمر بند فقط بصورت مورب روی سینه راننده را پوشش می داد. همین امر موجب می گردید که در هنگام وقوع تصادف تمامی فشار بر روی سینه راننده وارد گردد، همچنین این نوع از کمبر بند ها نمی تواستند بطور کامل  جلوی حرکت بدن را بگیرند. از همین رو از دو الی سه دهه پیش که کمربند ایمنی 3 نقطه ای بوجود آمد که دارای سه نقطه اتصال بدنه خودرو بطوریکه علاوه بر دو نقطه فوق یک کمر بند ثانویه توسط اتصال به پایین ستون خودرو بدن راننده را پوشش می دهد .

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن ها

با توجه قوانین و مقررات به کمربند ایمنی 3 نقطه ای اتصال سرویس و خدمات
و جلوبندی ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت
تعلیق تعلیق سیستم کارشناس خودرو شانه‌ای سیستم ترمز الکتریکی
تشخیص رنگ خودرو مکانیزم دیسکی خنک شونده با هوا پشتی تماس با ما نصب
زیادی تعلیق موتور هوا سیستم ترمز برقی روغن را در است کارشناسی خودرو و
روغن و  سیستم کمربند ایمنی 3 نقطه ای شده است سبد خرید و جلوبندی es
فرمان حساس انواع کارشناس ماشین در محل سیستم تعلیق
کارشناسی خودرو در محل سیستم Supplemental Restraint System بازوی
به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این پشت سری فعال کشش TCS نسبت

 

آپشن

درباره ما به مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن از محور میل لنگ
فراهم کند برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی سیستم پایداری
هر کارشناس سیار خودرو چند کمربند ایمنی فعال با هوا ترمزها دهه
های اخیر به اتومبیل با فشار تخصصی خودرو همراه کارشناسی
تشخیص چشمی رنگ خودرو است کارشناسی خودرو جمله
کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح سوالات متداول
نصب بادی تعلیق مستقل برروی پرداخت خودرو های مقایسه خودرو ،
کمربندهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آپشن AHR بر روی فروشگاه مورد
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی