کمربند ایمنی 3 نقطه ای چیست؟ - الوکارشناس
ژانویه 3, 2020
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

کمربند ایمنی 3 نقطه ای چیست

کمربند ایمنی 3 نقطه ای چیست اولین مشکلی که باعث گردید مهندسان به فکر ارتقا این سیستم باشند نحوه اتصال کمبربند به بدنه خودرو بود. کمربند های ایمنی ابتدایی دارای دو نقطه اتصال به بدنه خودروی بود که یکی بر روی ستون خودرو و دیگری بین دو صندلی بود بطوریکه کمر بند فقط بصورت مورب روی سینه راننده را پوشش می داد. همین امر موجب می گردید که در هنگام وقوع تصادف تمامی فشار بر روی سینه راننده وارد گردد، همچنین این نوع از کمبر بند ها نمی تواستند بطور کامل  جلوی حرکت بدن را بگیرند. ( کارشناسی خودرو ) از همین رو از دو الی سه دهه پیش که کمربند ایمنی 3 نقطه ای بوجود آمد که دارای سه نقطه اتصال بدنه خودرو بطوریکه علاوه بر دو نقطه فوق یک کمر بند ثانویه توسط اتصال به پایین ستون خودرو بدن راننده را پوشش می دهد.

کاتالوگ و مشخصات فنی

امروز بارها در کاتالوگ و مشخصات فنی خودروهای مدرن با واژه کمربند پیش کشنده سه نقطه ای مواجه شده اید اما بدلیل عدم توضیحات کامل در بروشور های ارائه شده متوجه عملکرد کمبرند ایمنی پیش کشنده و سه نقطه ای و تفاوت آن با کمر بند های معمولی را نشده اید. در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی این ویژگی جدید کمربند ها، به نحوه عملکرد آن بپردازیم.اما برای درک دقیق این موضوع بهتر است با تاریخچه و نحوه عملکرد کمربند های معمولی آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید