گشتاور چیست؟ Torque کارشناسی خودرو الوکارشناس نیوتن متر
مارس 26, 2019
ارسال شده توسط: نادیا افشار

گشتاور چیست

گشتاور چیست به انگلیسی Torque به معنی ترگ یعنی عاملی که باعث حرکت چرخشی در جسم می شود، همان گونه که نیرو باعث حرکت جسم می شود، گشتاور در واقع مقدار نیروی وارد بر یک جسم ضربدر طول آن نسبت به محور است که برای افزایش آن، یا باید نیرو را افزایش داد یا طول اهرم را زیادتر کرد. به عنوان مثال: زمانی که می خواهید پیچ های چرخ خودرو را باز کنید ولی سفت هستند، طول محور آچار چرخ را با لوله ای افزایش می دهیم تا گشتاور اعمالی بیشتر شود. همین اتفاق زمانی که می خواهید در را در جهت اشتباه باز کنید، نیز می افتد. گشتاوری که روی در ایجاد می کنید، کوچک تر از وقتی است که در را در جهت درست باز کنید.

قاعده دست

با استفاده از قاعده دست راست می توان جهت بردار گشتاور را پیدا کرد. اگر انگشتان دست راست را در جهت بردار r بگیریم و جهت چرخش انگشتان، جهت نیروی F را نشان دهد، انگشت شست جهت بردار گشتاور را نشان خواهد داد.فرض کنید دری را هل می دهید تا باز کنید. نیروی دست شما F باعث می شود که در ،حول نقاط اتصال خود به دیوار یعنی نقطه اتکا بچرخد. ( کارشناسی خودرو ) این که چه قدر نیرو لازم است تا در را هل دهید به فاصله شما تا لولا یعنی (r) و چند چیز دیگر بستگی دارد اما ما در اینجا فرض می کنیم فقط به r وابسته است. هر چه به لولا نزدیک تر باشید (و r کوچکتر باشد)، هل دادن در، سخت تر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید