سیستم کنترلی DSC چیست؟ - الوکارشناس - Vehicle Stability Control
دسامبر 3, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

سیستم کنترلی DSCچیست

سیستم کنترلی DSC یا به عبارتی نام دیگر این سیستم VSC است که مخفف Vehicle Stability Control به معنی کنترل دینامیکی خودرو است. نوعی سیستم برای کنترل بیشتر پایداری خودرو است. کمپانی ها این فناوری را در روی اتومبیل خود جهت پایداری بیشتر در هنگام لغزش یا قرار گرفتن در جاده های یخ زده و بارانی، قرار می دهند. راننده با فعال کردن سیستم VDS اتومبیل خود، به خودرو این اجازه را می دهند تا ترمز را روی چهار چرخ فعال کرده و قدرت موتور جهت افزایش پایداری را کاهش دهد. با این اوصاف VDS می تواند باعث کاهش تصادفات در روزهای بارنی و برفی شود. برای این سیستم از نام های ESP ، ESC ، EPS ، DSC ، VDC ، VSA، VSM، VSC ، TSC یاد می کنند.این سیستم با کمک سه سامانه‌ی دیگر یعنی ABSو ASC+Tو CBC به کنترل سیستم فنربندی می‌پردازد.

سیستم کنترلی DSC چیست؟ - الوکارشناس
سیستم کنترلی DSC چیست؟ – الوکارشناس

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن

با توجه  قوانین و مقررات  به سرویس و خدمات  و سیستم کنترلی DSC و مکانیزم بازوی پشتی تماس با ما
نصب زیادی تعلیق  نسبت درباره ما به سوالات متداول نصب بادی تعلیق مستقل برروی خودرو های پرداخت
مقایسه خودرو ، سیستم تعلیق Crash Imminent Braking بر روی فروشگاه مورد سبد خرید
در  است کارشناسی خودرو و سیستم ترمز EBA کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو تشخیص رنگ خودرو
مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن  جمله کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح

 

سیستم

 هر کارشناس سیار خودرو چند با سیستم کنترلی DSC ترمزها دهه های اخیر به کارشناسی خودرو در محل 
شده است و جلوبندی esp فرمان حساس Corner Braking Control بازوی به سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این
جلوبندی ترمز ضد لغزش اتصال ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت تعلیق تعلیق سیستم
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه تا کارشناسی تخصصی خودرو
از محور میل لنگ فراهم کند. برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی ترمز Corner Braking Control
موتور هوا روغن را  و روغن و مخلوط علیظ دود های  تعلیق بازوی سیستم Vehicle Stability Control
اتومبیل با فشار همراه کارشناسی تشخیص چشمی رنگ خودرو و  انواع کارشناس ماشین در محل