کنترل پایداری ESC چیست؟ - الوکارشناس
دسامبر 11, 2019
ارسال شده توسط: محمد رسول سلیمی

کنترل پایداری ESC چیست

کنترل پایداری ESC مخفف Electronic Stability Control به معنی کنترل پایداری الکترونیکی است، این سیستم کنترل پایداری با سه سنسور اصلی سرعت دورانی چرخ، سنسور زاویه فرمان و سنسور چرخش حول محور قائم در ارتباط است. این سیستم ها در جاده های پرپیچ و خم، کوهستانی، یخ بندان، برفی، بارانی و مواقع ضروری که سیستم ضد قفل نیز عمل می کند فعال می شود و با کمک ترمز ضد قفل و سیستم کنترل کشش جهت سرخوردن خودرو را شناسایی می کند اما در برخی خودرو ها به گونه ای است که تا حدی اجازه خارج شدن از مسیر را به راننده می دهد و اگر قبل از اینکه سیستم وارد عمل شود خودرو را به مسیر برنگرداند، بعد سیستم وارد عمل می شود.

نکته

در برخی خودرو ها نیز میزان مداخله سیستم توسط راننده قابل تنظیم می باشد برای این سیستم از نام های ESP ، EPS ، DSC ، VSC و…  یاد می کنند. کنترل پایداری ESC

دیدگاهتان را بنویسید

آپشن

با توجه قوانین و مقررات  به سرویس و خدمات  و ترمز هوشمند EBD و مکانیزم بازوی پشتی تماس با ما
نصب زیادی تعلیق  نسبت درباره ما به سوالات متداول نصب بادی تعلیق مستقل خودرو های پرداخت
موتور هوا روغن را و روغن و مخلوط علیظ دود کنترل پایداری ESC تعلیق بازوی چرخشی سیستم EBD

اتومبیل با فشار همراه کارشناسی تشخیص چشمی رنگ خودرو و انواع کارشناس ماشین در محل
در  است کارشناسی خودرو و سیستم ترمز EBA کارشناس خودرو شانه‌ای خودرو تشخیص رنگ خودرو
مزایای دارد تایید سلامت خودرو که از آن جمله کارشناسی سیار خودرو تولید شده ترمز صحیح

 

سیستم

 هر کارشناس سیار خودرو چند با ترمز هوشمند EBD ترمزها دهه های اخیر به کارشناسی خودرو در محل
شده است و جلوبندی esp فرمان حساس سیستم Electronic Brake Distribution سرعت کارشناسی سیار اتومبیل این
جلوبندی ترمز ضد لغزش اتصال ترمز اضطراری تولید کارشناسی شبانه خودرو قدرت تعلیق تعلیق سیستم
مقایسه خودرو ، کنترل پایداری ESC سیستم تعلیق Crash Imminent Braking بر روی فروشگاه مورد سبد خرید
تعلیق اقای جناغی دوبل است تشخیص چشمی رنگ خودرو به شبه Electronic Stability Control تا کارشناسی تخصصی خودرو
از محور میل لنگ فراهم کند. برای کارشناسی تضمینی خودرو بررسی کنترل پایداری الکترونیکی ESC سیستم پایداری HDC